Chi̍t-ūi 20 hè ê Eng-kok chui ko͘-niû-á m̄-káⁿ chhut-mn̂g khì lâng choē ê so͘-chāi, kā i chhiùⁿ-koa ê iáⁿ-phìⁿ khǹg tī-leh youtube bīn-téng, soà hong-tōng sè-kài, thong lâng chai.

一位20歲的英國水姑娘仔毋敢出門去人多的所在, kā伊唱歌的影片khǹg佇咧youtube面頂, 紲轟動世界, 通人知.

 

 

Siông-sè ê sin-bûn ē-tàng khoàⁿ chia.

詳細的新聞會當看.


    全站熱搜

    chhubietupang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()