Paella

Se-pang-giâ ê hái-sán-pn̄g

西班牙ê海產飯

 

材料:

Châi-liau:

材料

 

一杯paella米, 洗過 泡過

Chit-poe paella ê bí, soé-kè, chìm-chúi sa-chap-hun-cheng

一杯paella ê 米, 洗過, 浸水三十分鐘

 

洋蔥 1/2粒

Chhang-thâu poàn-liap

蔥頭半粒

 

蒜頭 2-3瓣

Soàn-thâu, nn̄g-sa-liap

蒜頭, 二三粒

 

蕃茄 1顆

thô-má-toh chit-liap

蕃茄, 一粒

 

紅甜椒 1顆

Âng-sek ê ti-hiam-chio chit-liap

紅色的甜薟椒, 一粒

 

荷蘭豆(長豆也可) 一小把 (handful)

Hô-lân-tāu (bín-tāu mā ē-sái), chit-pé

荷蘭豆 (敏豆嘛會使), 一把

 

月桂葉 2片

bay leaf (goeh-kùi-hioh) 2 phi

bay leaf (goeh桂葉) 2 片

 

番紅花 一小撮

Saffron chit-bî—á

Saffron 一微仔

 

高湯 500cc

ko-thng  500cc

高湯  500cc

 

海鮮 隨意 (蝦、透抽、貽貝)

Hái-sán, sui-ì (hê-á, thàu-thiu, chiá-chhài)

海產, 隨意 (蝦仔, 透抽, 汫菜)

 

橄欖油 2大匙

Kan-ná-iû, nn̄g toa-sî

橄欖油, 二大匙

 

 

1. 高湯煮滾加入番紅花,備用。

1. Ko-thng chú-kún, ka-jip saffron, khng chit-pi

1. 高湯煮滾, 加入 saffron, khng一邊

 

2. 用橄欖油爆香洋蔥和蒜末。放入蔬菜類的料,拌炒。

2. Iōng kan-ná-iû khian-phang chhang-thâu kā soàn-liông。Ka-jip so-chhài-lūi ê liau, poāⁿ-chhá

2. 用橄欖油掔芳蔥頭和蒜絨。加入蔬菜類的料, 拌炒。

 

3. 放入米、月桂葉,繼續拌炒,且慢慢加入高湯。

3. Khng-jip bí, bay leaf (goeh-kùi-hioh), kè-siok poāⁿ-chhá, lî-chhiá bān-bān-á ka-jip ko-thng

3.khng入米, bay leaf (goeh桂葉), 繼續拌炒, 而且慢慢仔加入高湯。

 

4. 米粒半熟後,擺放上海鮮料,舀入高湯蓋住米粒,蓋鍋。

4.Bí-poan-sek ê sî-chūn, kā hái-sán-liau pho-leh bīn-téng, iú chit-koá ko-thng khàm-boán poàⁿ-chhe-sek ê bí, koh kè-siok khàm-koà ûn-ûn-á hip-ho-sek

4. 米半熟的時陣, 把海產料鋪leh面頂, 舀一寡高湯蓋滿半生熟的米, 閣繼續蓋蓋緩緩仔翕ho熟。

 

5. 讓湯汁自然讓米飯吸乾,甚至結鍋巴。

5. Ài chiah pn̄g-phí ê oē, ē-ēng téng ko-thng khip-ta liáu-āu, ke téng kúi hun-cheng, chài koai-hoé

5.愛食飯庀的話,會用等高湯吸乾了後, 加等幾分鐘, 再關火。

     全站熱搜

    chhubietupang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()