Party food: baguette with onion and anchovy topping

Hoat-kok mī-pau kap chhang-thâu lām anchovy ê āⁿ

法國麵包片佐鯷魚洋蔥餡

 

(台語羅馬拼音)

Châi-liāu:

Baguette (Hoat-kok kùn-á mī-pau), 1 thiâu

Chhang-thâu, 1 liap

Phû-tô koaⁿ, 3 toa thng-sî

Anchovy*, 1 a̍p

Hu̍t-thô chhùi, 2 toa thng-sî

Iâm kap o͘ hô͘-chio hún

 

choè-hoat:

1. baguette chhiat choe kui phiⁿ

2. chhang-thâu chhiat si, iōng iû-tiáⁿ chhá kàu nńg. Ka-ji̍p phàu kè chui ê phû-tô koaⁿ, hu̍t-thô chhùi kap anchovy, sió-khoá poān-chhá chi̍t-ē, chham kiâm tiⁿ.

3. Kā chhá hó ê liau khǹg leh baguette bīn-téng, khǹg ji̍p hang-lô͘, hang kàu mī-pau bî-bî-á chhàu-ta (sio kap chhè ê têng-tō͘)

 

*Anchovy sǹg-sī chi̍t chiong iû-hî, m̄-kò khah sè-chiah. Goá m̄-pài khoàⁿ kè chheⁿ ê anchovy, chit-kái beh choe chit chhut, mā-sī cháu-cho̍h chin-choē chhiau-chhī, chiah tī deli hiah khu chhoē--tio̍h iōng sok-ka a̍p-á chng ê. In-ūi bô hoat-tō͘ soán-te̍k, chí-hó bé phàu tī le-bóng chiap lāi-té ê anchovy, só͘-í, chiah khí-lâi, goá kám-kak siuⁿ sng. Goân-pún ê si̍t-phó͘ sī iōng koàn-thâu chng ê anchovy, nā-sī ū thang soán, eng-kai kau bī ē khah hó.

 

 

(台語漢字)

材料:

baguette (法國 棍仔 麵包), 1

蔥頭, 1

葡萄 , 3 湯匙

anchovy*, 1

核桃碎, 2 湯匙

烏胡椒粉

 

做法:

1. baguette

2. 蔥頭 , 油鼎 . 加入 葡萄乾, 核桃碎 anchovy, 小可 拌炒 一下, .

3. kā khǹg() leh baguette 面頂, khǹg() 烘爐, 麵包 微微仔 臭乾 (/ 程度)

 

*anchovy 算是 油魚, 毋過 細隻. 不曾 anchovy, 這改 , 嘛是 真濟 超市, deli 找著 塑膠盒仔裝的. 因為 無法度選擇, 只好 檸檬汁 內底 anchovy, 所以, 起來, 感覺 () . 原本 食譜 罐頭裝 anchovy, 若是 , 應該 口味 卡好

 

(中文漢字)

材料:

Baguette  一條

洋蔥 1

葡萄乾 3大匙

Anchovy* 一盒

核桃碎 2大匙

鹽巴和黑胡椒粉

 

做法:

1. baguette斜切成數片。

2. 洋蔥切成絲,以油鍋炒軟。加入泡軟的葡萄乾、核桃碎和anchovy拌炒一下,調味。

3. 將炒好的料放在baguette上,放入烤箱,烤到麵包熱了與脆了即可。

 

Anchovy算是油魚的一種,不過屬於身形較小的。我還真沒看過新鮮的鯷魚,這次要做這道菜,也是找了好幾間超市,才在deli區找到用塑膠盒分裝好的醃漬鯷魚,而且還沒得選擇,只能買到泡在檸檬汁裡面的鯷魚,因此,吃起來我覺得過酸。原食譜是買罐頭裝的anchovy,因為找不到罐頭裝的鯷魚,而買超市deli區的來取代。有點可惜,沒有多一點選擇。

 

昨天買到鯷魚罐頭 打開是這個樣子的

try的成品,個人覺得罐頭鯷魚太鹹了,當時應該要先洗過,看會不會好一點

    全站熱搜

    chhubietupang 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()