Ji̍t-pún hang-bah chiùⁿ sīⁿ chhńg-á-hî (hû) pâi (照燒鮪魚排)

日本烘肉醬漬串仔魚排

 

 

Ji̍t-pún hang-bah chiùⁿ sīⁿ chhńg-á-hî pâi ê tiong-bûn miâ sī 【照燒鮪魚排】.

chí-iàu ū sin-sián ê chhńg-á-hî pâi, iōng tāu-iû, kiuⁿ phìⁿ, thn̂g (he̍k-chiá-sī phang-bi̍t), kah tām-po̍h-á bí-chiú, sīⁿ sīⁿ ē (siōng-bô sīⁿ chi̍t àm, ài ē-kì-tit péng-pêng; nn̄g-bīn long ài sīⁿ tio̍h)

 

日本烘肉醬漬串仔魚排的中文名是【照燒鮪魚排】.

只要有新鮮的串仔魚排, 用豆油, 薑片, (或者是蜂蜜), kah淡薄á米酒, 漬漬下(醃一下/醃一醃/醃漬) (上無漬一暗, 愛會記得反爿; 二面攏愛漬著)

 

 

 

Beh chiah ê sî-chūn, hî-pâi nn̄g bīn long sám chi̍t-koá moâ-á.

Tán iû sio (mài sioⁿ lia̍t), hî-pâi khǹg-lo̍h-khì, chian kàu nn̄g-bīn chia̍h.

Nā-sī beh chiah poàⁿ-chheⁿ-sek, chi̍t-bīn chian chha-put-to sam hun-cheng.

Nā-sī beh chiah khah se̍k e, tio̍h chian khah kú leh, siōng-bô gō͘ hun-cheng

 

欲食的時陣, 魚排二面攏摻一寡麻仔.

等油燒(sioⁿ烈), 魚排khǹg落去, 煎到二面炙.

若是欲食半生熟, 一面煎差不多三分鐘

若是欲食卡熟的, 著煎卡久咧, 上無五分鐘

 

 

 

Tùi goá ài chiah sashimi ê lâng lâi kóng, tī Eng-kok siōng bái ê chi̍t-tiám tio̍h-sī beh bé hiān-lâu-á ê hái-sian khah khùn-lân, ta̍k-pái nā iau-kúi, chí-hó bé kùi-som-som ê chhńg-á-hî pâi lâi sut-sut leh.

對我愛食sashimi的人來講, 佇英國尚bái的一點著是欲買現流仔的海鮮卡困難, 逐擺若枵鬼, 只好買貴蔘蔘的串仔魚排來食食咧(來吃).

    全站熱搜

    chhubietupang 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()