Chìn-chêng (kui-a nî chêng), chhù-piⁿ the i chéng ê kó͘-chhoe-hoe lâi pun gūn cheng.  Liáu-āu, ta̍k-nî long ē ka-kī koh seⁿ chhut-lâi.

Ta̍k-pái khoàⁿ tio̍h hoe khui, sim hoe mā toè leh khui

 

進前(幾a年前), 厝邊提伊種的鼓吹花來分gūn種. 了後, 逐年攏會家己閣生出來.

逐擺看著花開, 心花mā綴咧開.

    全站熱搜

    chhubietupang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()